Wejście
 
Liczba publikacji : 138 804        
Data aktualizacji :

  14.10.2021
 
 
 
Informacje ogólne o bazie
Rejestracja publikacji doktorantów
Parametryzacja 2017
Szkolenie ORCID - zob. e-learning BUWr
Sprawozdanie rektorskie - procedury

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z indeksami - rok 2018 ( wersja .pdf)
                                       - rok 2017
                                       - rok 2016
                                       - rok 2015
 
Informacje wstępne :
  • Baza wyświetlana jest w standardzie znaków UTF-8
  • Przy wyszukiwaniu można pomijać znaki diakrytyczne
  • Szeregowanie w indeksach nie uwzględnia znaków diakrytycznych
  • Wyszukiwanie inicjuje klawisz Enter lub przycisk "Szukaj"
 
 
Zawartość bazy :

    1. Publikacje bieżące  
    2. Publikacje retrospektywne  
Instytut Filologii Polskiej
1993-
Instytut Filologii Germańskiej
1993-
Instytut Filologii Romańskiej
1993-
Instytut Filologii Angielskiej
1993-
Instytut Filologii Słowiańskiej
1993-
Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej
1993-
Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu
2000-
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
2002-
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
1983-
(wprowadzone przez Bibliotekę Instytutu)
Instytut Fizyki Doświadczalnej
1993-
Instytut Fizyki Teoretycznej
1993-
Instytut Matematyczny
1993-
Instytut Informatyki
1993-
Instytut Astronomiczny
1955-
Instytut Archeologii
1993-
Instytut Historyczny
1993-
Instytut Historii Sztuki
1993-
Instytut Kulturoznawstwa
1993-
Instytut Pedagogiki
1993-
Instytut Psychologii
1993-
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
1993-
Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki
1993-
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
1985-
(do 2002 Instytut Geograficzny)
Instytut Nauk Geologicznych
1993-
Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej
1993-
Instytut Genetyki i Mikrobiologii
1993-
Instytut Biologii Roślin
1993-
Instytut Zoologiczny
1991-
Muzeum Przyrodnicze
1993-
Instytut Filozofii
1993-
Instytut Socjologii
1993-
Instytut Politologii
1993-
(do 1999 Instytut Nauk Politycznych)
Instytut Studiów Międzynarodowych
1993-
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
1980-
(wprowadzone przez Bibliotekę Wydziału Prawa)
(do 2001 Wydział Prawa i Administracji)
Wydział Chemii
1993-
(dane przekonwertowane z bazy Biblioteki Wydz. Chemii)
Wydział Biotechnologii
2007-Bibliografia Publikacji Pracownikow UWr za lata :

1960-1992  
1956-1959   1945-1955 
 
Formularze >>>

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Uwagi prosimy kierować na adres spbd.bu@uwr.edu.pl